اجرای تاسیسات و لوله کشی
اجرای انواع لوله کشی (آب وفاضلاب,موتورخانه,گرمایش از کف,شوفاژ,و...)./رفع هرگونه نم درساختمان و بنایی

مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 16 فروردین 1397

مساله بیرون راندن فاضلاب از محیط زیست انسان از زمانی به وجود آمد كه مردم به زندگی گروهی روی آوردند. با پیدایش شهرها وگسترش شبكه های آب رسانی انسان برای پاك سازی وپاك نگهداری زندگی خویش بیرون راندن پساب های به دست آمده پسندیده و لازم دید. با بزر گ شدن شهرها وافزایش جمعیت آن ها ازیك سو وگسترش صنایع و كارخانه ها از سوی دیگر مساله آلودگی محیط زیست روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می كند.وجود فاضلاب ها یكی از عوامل آلودگی محیط زیست است و بنابراین بایستی آن ها را جمع آوری و دفع نمود. فاضلاب ها بسته به شكل پیدایش آنها به سه گروه تقسیم می گردد: فاضلاب های خانگی ؛ فاضلاب های صنعتی و بالاخره فاضلاب سطحی.

فاضلاب خانگی:

فاضلاب های خانگی تشكیل شده اند از فاضلاب دستگاه های بهداشتی خانه ها مانند توالت ها ،حمام ها ،دست شویی ها ؛ ماشین لباسشویی ؛ماشین ظرفشویی و پساب آشپزخانه ها یا فاضلابی كه از شست وشوی قسمت های مختلف خانه بدست می آید.

فاضلاب صنعتی:

فاضلاب صنعتی و پساب كارخانه ها به نوع فراورده های كارخانه بستگی دارد. تنها قسمتی از فاضلاب كارخانه ها كه تقریبا در تمام كارخانه ها یكسان است فاضلاب به دست آمده از تشكیلات خنك كننده آن هاست.

فاضلاب سطحی:

آب های سطحی ناشی از بارندگی و ذوب یخ و برف ها به علت جریان در سطح زمین و تماس با آشغال ها وكثافت های روی زمین و شستن سطح خیابان ها و پشت بام ها آلوده می شوند وفاضلاب سطحی نامیده می شوند.

در ادامه مطلب درباره جمع آوری و دفع فاضلاب خانگی و آب باران ساختمان ها بحث میكنیم.

شبكه جمع آوری فاضلاب وهواكش:

در شكل 1-11 نمایی ساده از شبكه جمع آوری فاضلاب نشان داده شده است. شبكه جمع آوری فاضلاب وهواكش شامل قسمت های زیر است:

سیفون:

وسیله ای است كه از یك طرف به وسیله بهداشتی واز طرف دیگر به شاخه افقی فاضلاب اتصال دارد. وجود آب در داخل سیفون باعث جلوگیری از عبور هوا و گاز درون شبكه به داخل ساختمان می شود.

لوله افقی فاضلاب :

ازاین لوله برای انتقال فاضلاب از سیفون به لوله قائم فاضلاب استفاده می شود.

لوله قائم فاضلاب :

فاضلاب از طریق لوله های افقی وارد لوله قائم شده به طرف پایین حركت می كند.

لوله هواكش:

برای ایجاد ارتباط شبكه فاضلاب با جو و تخلیه گاز و هوای شبكه به بیرون می باشد ویكی از مهم ترین قسمت های شبكه لوله كشی فاضلاب است كه تا روی بام امتداد می یابد. شكل 1-11

 

شبكه جمع آوری فاضلاب با هواكش انفرادی:

در شكل 2-11 شبكه جمع اوری فاضلاب با هواكش انفرادی نشان داده شده است.همان طور كه در شكل ملاحظه می شود شبكه جمع آوری فاضلاب با هواكش انفرادی شامل قسمت های زیر است:

-لوله های افقی فاضلاب

-لوله قائم فاضلاب

-لوله افقی اصلی فاضلاب

-لوله های هواكش هر یك از وسایل بهداشتی

-لوله های افقی هواكش

-لوله قائم هواكش

فاضلاب وسایل بهداشتی از طریق لوله های افقی فاضلاب به لوله قائم فاضلاب می ریزد و از طریق قائم فاضلاب وارد لوله افقی اصلی شده وسپس از طریق این لوله ازساختمان خارج می شود.شبكه هواكش دارای لوله های افقی و لوله عمودی است.لوله هواكش هر یك از وسایل بهداشتی بعد از سیفون انشعاب گرفته شده و به یكدیگر وصل می شود واز طریق لوله های افقی به لوله قائم هواكش متصل می گردد. لوله قائم هواكش از یك طرف از بالای بالاترین مصرف كننده ها و از زیر پایین ترین وسایل بهداشتی به لوله قائم فاضلاب متصل می شود. به طور كلی هدف از استفاده از لوله كشی هواكش ایجاد فشار مثبت بر روی سیفون ها وجلوگیری از تبخیر آب درون آن وسهولت در حركت فاضلاب درون لوله های افقی وقائم فاضلاب است.موضوع مهمی كه در مورد لوله های هواكش باید به آن توجه شود این است كه لوله افقی هواكش باید بالاتر از وسایل بهداشتی قرار گیرد ولوله های افقی هواكش وفاضلاب باید دارای شیب مناسبی در جهت عكس یكدیگر باشند.استفاده از سیستم انفرادی بیشتر در مورد شبكه های فاضلابی است كه تعداد وسایل بهداشتی در آن زیاد باشد و فاصله لوله قائم فاضلاب از وسایل بهداشتی دوربوده وامكان اتصال لوله قائم فاضلاب نزدیك به وسایل بهداشتی ممكن نباشد.

 

 

شبكه جمع آوری فاضلاب با هواكش مداری:

شكل 3-11روش جمع آوری فاضلاب با هواكش مداری را نشان می دهد.در این روش به جای استفاده از هواكش انفرادی برای هر یك از وسایل بهداشتی برای هر خط افقی فاضلاب یك لوله هواكش در نظر گرفته می شود كه در نقطه ای بالاتر از وسایل بهداشتی به لوله قائم هواكش متصل می شود وطرف دیگر لوله هواكش نیز به زیر وسایل بهداشتی كه در پایین ترین قسمت ساختمان قرار دارند به لوله قائم فاضلاب متصل می شود.در این سیستم به جای ارتباط لوله های افقی فاضلاب توالت ها به هواكش می توان لوله قائم هواكش رابه لوله قائم فاضلاب مطابق شكل 3-11به شكل مورب متصل نمود.




برچسب ها: جمع آوری و دفع فاضلاب، فاضلاب شهری، لوله کشی اگو، قیمت لوله کشی اگو، لوله کشی فاضلاب شهری،
ارسال توسط Aghaye nikpour
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ