اجرای تاسیسات و لوله کشی
اجرای انواع لوله کشی (آب وفاضلاب,موتورخانه,گرمایش از کف,شوفاژ,و...)./رفع هرگونه نم درساختمان و بنایی

مرتبه
تاریخ : سه شنبه 29 فروردین 1396

 

 

اجزاء الكتریكی 2- اجزاء مكانیكی

اجزاء الكتریكی شامل: 1- كابل چهار رشته وكلید مخصوص-برای ارتباط كلید به كولر از كابل چهار رشته استفاده می شود كه سطح مقطع سیم ها نباید كمتر از 5/1 میلی متر مربع باشد.كلید كولر شامل :یك كلید تك پل برای واتر پمپ ، یك كلید تك پل برای الكتروموتور فن ویك كلید تبدیل برای دور كند وتند الكتروموتور می باشد. 2- جعبه اتصال یا ترمینال - جهت ایجاد اتصالات مطمئن وعایق از بدنه فلزی كولر كه در داخل اطاقك كولر قرار دارد.3- خازن اصلاح ضریب قدرت - كه بر روی بدنه نصب شده واز نوع روغنی وبا ظرفیت 20 الی 25 میكرو فاراد با ولتاژ نامی 400 تا450 ولت است.4- الكتروموتور دو دور فن - كه معمولا"دارای دو دور 1000 و1500 دور در دقیقه است. الكتروموتر كولرهای خانگی از قسمت های زیر تشكیل شده است:الف -استاتور ب- روتور ج- در پوش وبوش ها د- كلید گریز از مركز كه نقش عمده ای در راه اندازی وتنظیم دور موتور دارد وبر اساس نیروی گریز از مركز عمل كرده وضمن عمل خود سیم پیچ راه انداز را از مدار خارج می كند قسمت متحرك این كلید بر روی محور روتور تعبیه شده وصفحه كائوچویی كلید گریز از مركز بر روی در پوش موتور نصب شده است. بر روی قسمت كائچویی موتور این لغات (com=مشترك) (HI=تند) (LO=كند) دیده می شود . 5- خازن راه انداز - با ظرفیت 480-130 میكروفاراد - 110 ولت كه در هنگام استارت در مدار بوده وپس از آنكه روتور به 75 در صد سرعت نامی خود رسید.كلید گریز از مركز خازن راه انداز وسیم پیچ كمكی را از مدار خارج می سازد.6- پمپ آب (واتر پمپ )- آب را از تشتك تا حدود دو متر ارتفاع پمپاژ كرده وبه سه راهی آب وناودانی ها در بالای اطاقك كولر می رساند.

اجزاء مكانیكی - 1- بدنه كولر 2- سه راهی آب ( أب پخش كن ) 3- ناودان ها 4- فن (پروانه ومحور فن یا توربین )5- شناور ( فلوتر ) 6- كانال داخلی وخارجی 7- پولی ها (فلكه ها ) وتسمه پروانه 8- یاتاقان ها

سرویس ونگهداری كولر آبی :

1- هنگام نصب كولر، محلی را انتخاب كنید كه ایجاد لرزش وصدا ننماید مثل روی ستون ها ونزدیك دیوار ها -

2- برای زیر كولر از چهار پایه ای به ارتفاع 30 سانتیمتر استفاده كنید.وبرای جلوگیری از فرو رفتن پایه ها در آسفالت وغیره از صفحات فلزی به اضلاع 10در 10 استفاده كنید.

3- كولر را در نزدیكی لوله دودكش وهوا كش آشپزخانه ولوله چاه فاضلاب قرار ندهید.

4- بمنظور جلوگیری از لرزش در محل اتصال كولر به كانال ها باید از برزنت استفاده شود.

5- هنگام راه اندازی كولر در ابتدای فصل گرما به نكات زیر توجه كنید:

دیواره های كولر را جدا كنید ودر صورت نیاز پوشال ها را تعویض كنید. (معولا" هر دو سال یك بار ).ضمنا"پوشال ها باید به گونه ای توسط توری های سیمی محكم به در پوش ها بسته شوند كه آب از آنها بر روی فن ویا تسمه وپمپ وموتور نریزد.- كف كولر را شست وشو داده ودر صورت زنگ زدگی ،سوراخ شدن آن را ترمیم كنید. البته بهتر است در پایان فصل گرما واز كار انداختن كولر محل های زنگ زده را ضد زنگ زده ورنگ كاری نماییم.- یاتاقان های توربین وجا روغنی های روی موتور را روغن كاری كنید وبا دست هر دو فلكه را بچرخانید تامطمئن شوید كه مانعی در حركت آن ها موجود نیست .تسمه وفلكه های (پولی ) موتور وتوربین باید در یك امتداد باشند تا موجب لنگی وساییدگی تسمه و لرزش نشود. در صورت ساییدگی وبریدگی تسمه آن را تعویض كنید.معمولا"پمپ های آب احتیاج به روغنكاری ندارند ولی آن ها را از جای خود خارج كرده ورسوب اطراف پروانه ها را تمیز كنید همچنین صافی آن را تمیز كرده ودر جای خود قرار دهید. با پر كردن تشتك تحتانی از آب وروشن نمودن واتر پمپ اطمینان حاصل نمایید كه مسیر آب در شیلنگ و سه راهه و آب پخش كن ها باز است.ناودان های پخش كننده مستقر در در پوش ها را تمیز كرده تا منافذ آن ها باز شود. شناور را طوری تنظیم نمایید كه آبی از تشتك یا دریچه اطمینان سرازیر نشود. هنگام روشن كردن كولر ابتدا به مدت ده دقیقه واتر پمپ را روشن كرده تا پوشال ها خیس شوند.وقبل از روشن كردن موتور اصلی كولر برای اولین بار پارچه بزرگی را خیس نموده جلوی دریچه ها گرفته تا ذرات زنگ وگرد خاك را به خود گرفته ومحیط را كثیف نكند. در پایان فصل گرما آب تشتك را خالی كرده وروی كولر را با برزنت بپوشانید.وشیر فلكه آب را بسته وحتی الامكان لوله های رابط را قطع نمایید.

 

عیب یابی و تعمیر كولر آبی :

عیب1- با زدن كلید ها ،الكتروموتور دو دور وپمپ آب روشن نمی شوند.

علت1- فیوز قطع است ویا خراب شده.

رفع عیب1- ورود و خروج فاز به فیوز را بتوسط فاز متر بررسی نمایید.اگر به فیوز فاز می رسد امابا حركت اهرم آن فاز خارج نمی شود ،فیوز خراب شده است آن را با فیوزی هم آمپر خودش تعویض نمایید.

عیب2- با زدن كلید ها الكتروموتور وپمپ آب روشن نمی شود.

علت2- در فاز یا نول اصلی (سیم رابط ) مشكلی بوجود آمده.

رفع عیب2- اگر در مبدأ درون كلید برق وجود دارد ،فیوز هم سالم است اما به ترمینال كولر برق 220 ولت نمی رسد،بطور قطع سیم (كابل) رابط دچار اشكال شده است.آن را تعویض نمایید.

عیب 3- موتور كار می كند اما باد كولر خنك نیست.

علت 3- در كف تشتك آبی وجود ندارد.

رفع عیب3- عدم وجود آب یا كافی نبودن آن می تواند به سوراخ شدن تشتك كولر - نشتنمودن آب از شیر اطمینان- تنظیم نبودن فلوتر (شناور) مربوط باشد.

عیب4- موتور كار می كند اما باد كولر خنك نیست.

علت4- واتر پمپ عمل نمی كند یا شلینگ رابط پاره شده.

رفع عیب4- به كنار كولر بروید وبه پوشال ها دقت نمایید. اگر صدای ریزش آب به گوش نرسید وهمچنین قطرات آب جاری روی پوشال ها رؤیت نشد،مطمئن باشید در سیستم پمپاژ آب مشكلی بوجود آمده. این عیب می تواند به خود واتر پمپ ویا پارگی شلینگ مربوط باشد.دریچه ها را باز نمایید تا مورد معیوب را دقیقا" شناسایی كنید. خرابی واتر پمپ می تواند به هر زگرد شدن پروانه ویا نیم سوز شدن موتور مربوط باشد البته گاها"دیده می شود كه واتر پمپ كاملا" سالم است اما در سیستم برق رسانی به آن مشكل بوجود آمده قبل از آن كه واتر پمپ را سوخته تلقی كنید، سیم های رابطش را جدا نموده وبتوسط دو سیم دیگر به آن برق 220 ولت برسانید.اگر عمل نكرد وپروانه هم گریپاژ نیست پس واتر پمپ سوخته است در صورت پاره شدن شلینگ نیز آن را تعویض نمایید.

عیب5- موتوركار می كند اما باد كولر خنك نیست.

علت5- سوراخ ناودان ها مسدود شده .

رفع عیب5- دریچه ها را از كولر جدا نموده ودر صورت امكان پوشال ها را نیز جدا نمایید سپس سوراخ های موجود روی ناودان ها را با جوهر نمك وبرس بشوئیدتا جرم روی حفره ها كاملا" پاك شود. سپس ناودان ها را با آب كافی بشوئید تا بوی جوهر نمك كاملا" رفع گردد، سپس پوشال ها وشبكه های توری را ببندید و مطمئن باشید به تهویه مناسبی دست خواهید یافت.

عیب6- واتر پمپ والكتروموتور دو دور در حال كارند اما خنك كنندگی كولر ، كیفیت چندانی ندارد.

علت 6- تسمه تنظیم نیست.

رفع عیب6- برای تنظیم تسمه باید پیچ های پایه الكتروموتور را شل كرد وپایه را طوری جابجا كرد كه تسمه نه شل باشد كه روی پولی ها كمانه كند ونه آنقدر سفت باشد كه محور را تحت تنش قرار داده بوش ویا تاقان ها را خراب كند ویا سبب سوختگی موتور گردد. بهترین حالت رگلاژ تسمه آن است كه اگر تسمه را نزدیك پولی كوچك توسط دو انگشت به هم نزدیك كنیم به اندازه یك بند انگشت با هم فاصله داشته باشند.یا اینكه اگر موتور را خاموش نمودیم سریع فن توقف نكند بلكه حدود 5 الی 6 دور بزند سپس بایستد.برای تعویض تسمه ضخامت وطول تسمه را باید جزء مشخصات آن در نظر داشته باشید.

عیب7- واتر پمپ والكتروموتور در حال كارند اما خنك كنندگی كولر كیفیت چندانی ندارد.

علت7- پارچه برزنتی لرزه گیر پاره است.

رفع عیب7- پارچه برزنتی را بر رسی نمایید واگر در آن پارگی مشاهده وقابل تعمیر نیست،آن را تعویض نمایید.

عیب8- واترپمپ و الكتروموتور كار می كنند اماخنك كنندگی كولر كم است.

علت8- موتور فن نیم سوز است.

رفع عیب8- بتوسط یك آمپر متر ،جریان موتور فن را اندازه گیری نموده وبا جریان ثبت شده بر روی آن مطابقت دهید.اگر جریان اندازه گیری شده چند برابر جریان نامی موتور بوده وبدنه استاتور سریع داغ می شود موتور نیم سوز است.

عیب9- واتر پمپ والكتروموتور درحال كارند اماكیفیت خنك كنندگی كم است.

علت9- مقدار پوشال ها كم است وهوا آزادانه وارد كولر می شود.

رفع عیب9- اگر پوشال ها را تعویض نموده اید ،در جاگذاری پوشال های جدید دقت به عمل نیامده سعی شود جاگذاری پوشال ها یكدست باشد وپوشال ها همه ی سطح در پوش ها را اشغال نماید زیرا اگر قسمتی بدون پوشال باشد هوای گرم خارج كولر از آن قسمت مكیده شده وبه محیط ساختمان راه یافته وتهویه هوا را مختل می سازد.

عیب10-موتور فن كار نمی كند (واتر پمپ كار می كند.).

علت10- به موتور فن برق نمی رسد.

رفع عیب10- ممكن است فاز مربوط به موتور در كلید مخصوص كولر قطع شده ویا موردی مشابه در مورد نول صورت گرفته باشد.اگر مشكل از پارگی ویا قطع شدگی فاز یا نول است ،نقطه پاره شده را ترمیم نمایید.

عیب11- موتور فن كار نمی كند.

علت11- بازدن كلید بین كنتاكت های HI وCOM (روی تخته فیبری موتور) برق 220 ولت وجود دارد اما راه نمی افتد.

رفع عیب11- به عیب یابی موتور های آسنكرون مراجعه كنید.

عیب12- موتور صدای هوم می دهد.اما براه نمی افتد.

رفع عیب12- برای اطلاع بیشتر به عیب یابی موتور ها مراجعه نمایید. اما بطور مختصر متوان گفت :سیم پیچ راه انداز سوخته است -سیم بندی راه انداز به كلید گریز از مركز وصل نشده است- پس از خاموش كردن كولر كلید گریز از مركز به حالت عادی خود باز نگشته است- تسمه بیش از حد سفت شده است-پولی ها در یك امتداد نیستند-سیم بندی دور تند نیم سوز شده است- اگر موتورفن 4/3 اسب است،احتمال دارد خازن راه انداز آن سوخته باشد.

عیب13- فقط یكی از دور های موتور فن كار می كند.

علت13- سیم مربوط به دور دوم از صفحه كلید موتور قطع شده.

رفع عیب13- ابتدا برق كولر را قطع نمایید.سپس سیم های متصله به موتور را از آن جدا نموده وبا اهم متر هر سیم پیچ به كلید موتور را بر رسی نمایید.به احتمال زیاد یكی از سر سیم های HI ویا LOW از صفحه كائوچویی جدا شده است كه می بایست سیم مربوطه را لحیم نمایید.اگر پارگی در درون استاتور باشد،كار قدری مشكل می شود وبهتر است در صورت عدم تخصص كافی به سیم پیچ های استاتور دست نزنید واز تعمیر كار مجرب كمك بگیرید.

عیب14- فقط یكی از دور های موتور فن كار می كند.

علت 14- یكی از سر سیم های رابط بین كلید تبدیل وپایه های LOW ویا HI در مسیر قطع شده است.

رفع عیب14- برای آن كه مطمئن شویم سیم های رابط بین تبدیل وموتور سالم اند بهتر است دو خروجی را داخل كلید تبدیل به یكدیگر متصل نموده ودو سیم متصل به پایه های LOW و HI رااز اتصالات تخته كلید موتور جدا نموده واهم متر را به آن ها متصل می كنیم .اگر دو سیم رابط سالم بوده ودر مسیر دچار پارگی نشده باشند عقربه منحرف شده ومقداری اهم كه در واقع اهم سیم های رابط است را نشان می دهد.واگر عقربه منحرف نشده ،سیم ها دچار پارگی شده اند وچون كابل چهار سیمه است باید كابل اصلی تعویض شود.

عیب15- فقط یكی از دور های موتور كار می كند.

علت 15- كلید گریز از مركز عمل نمی كند.

رفع عیب15- در موتور كولر همیشه در لحظه اول سیم پیچ های استارت ودور تند در مدارند وبه محض رسیدن سرعت موتور به 75 درصد سرعت نامی كلید عمل نموده واستارت را از مدار خارج می كند وبا خارج شدن استارت دور تند در مدار مانده و موتور سرعت می گیرد.سپس می توان با تغییر دادن وضعیت تبدیل از دور كند موتور استفاده نمود واگر كلید گریز از مركز عمل نكند وسیم پیچ كمكی در مدار باقی بماند، موتور سرعت چندانی نداشته وضمن بگوش رسیدن صدای خشن از موتور ،داغ هم می شود. مشكل كلید گریز از مركز معمولا"شكستن صفحه فیبری ویا اكسید شدن فنر ها است كه می بایست روتور را از استاتور جدا نموده وپس از سرویس محرك كلید ، یقینا" موتور به كار نرمال خود ادامه می دهد.

عیب16- فقط یكی از دور های موتور كار می كند.

علت 16 - كلید تبدیل خراب است.

رفع عیب 16- به علت بالا بودن جریان مصرفی در كولر گاها"كنتاكت ها درون كلید تبدیل به یكدیگر جوش می خورند.قاب كلید تبدیل را باز نموده ،وبا اهم متر (در حالی كه فیوز اصلی كولر قطع است ) از حركت اهرم كلید بین كنتاكت مشترك با دو خروجی اطمینان حاصل كنید.اگر در كنتاكت ها جوش خوردگی دیده شود،آن ها را از یكدیگر جدا نموده وپس از سمباده كشی كلید را مجددا" در مدار قرار می دهیم.اگر همچنان عملكرد مثبتی نداشت آن را تعویض می كنیم.

عیب17- با روشن نمودن كولر ،موتور براه نمی افتد اما اگر پولی با دست چرخانده شود موتور بكار خواهد افتاد.

رفع عیب17- از آن جا كه این عیب مشابه عیب12 است به رفع عیب 12 مراجعه نمایید.

عیب18- صدای كولر در حال كار زیاد است.

علت18- پولی ها یا یكی از پولی ها شل شده است.

رفع عیب18- در پوش سمت پولی ها را از بدنه جدا نموده واتصال آن ها به محور را كنترل نمایید.در صورت لزوم ،پولی ها را محكم بر روی محور فن ببندید.

عیب19- صدای كولر در حال كار زیاد است.

علت19- یاتاقان ها گشاد شده اند.

رفع عیب19- در پوش های دوطرف فن را باز نموده ومحور را بصورت شعاعی (عمودی) حركت دهید اگر محور حركت عمودی داشت ،نیاز است بوش ها را تعویض نمایید.البته در بعضی موارد یاتاقان ها (بوش ها) سالم اند اما به سبب شل شدن بست یاتاقان این عیب بروز می كند.

عیب20- صدای كولر در حال كار زیاد است.

علت20- محور فن تاب بر داشته است.

رفع عیب20- اگر محور فن تاب داشته باشد،در حال گردش لنگر انداخته وعلاوه بر تولید صدای زیاد،سبب خرابی یاتاقان نیز می گردد. رفع این عیب نیاز به تجربه ومهارت خاصی دارد واز جمله مهارت های تراشكاران محسوب می شود.

عیب21-صدای كولر در حال كار زیاد است.

علت21- صدا از موتور فن است.

رفع عیب21- صدای خشن موتور فن می تواند از در گیر شدن پروانه خنك كننده با در پوش به سبب خرابی یا تا قان وتاب داشتن محور فن ناشی گردد. موارد فوق را بررسی نمایید وقطعه معیوب را شناسایی وعیب را بر طرف نمایید.

عیب22- صدای كولر در حال كار زیاد است.

علت22- تسمه خراب است.

رفع عیب22- خراش های روی تسمه موجب صدای خشن كولر در حال كار می شود. اگر تسمه معیوب است با ارائه آن به فروشگاه قطعات كولر، تسمه ای با سایز خودش را تهیه نمایید.

عیب23- موتور فن مرتبا" خاموش وبصورت خودكار روشن میشود.

رفع عیب23- روشن وخاموش شدن مرتب موتور نشانگر وجود اورلود سر راه سیم مشترك موتور ویا داخل آن (موتور ) میباشد.در بعضی از لوازم الكتریكی مثل چرخ گوشت ها جهت حفاظت موتور در برابر جریان اضافه بار ویا اتصال كوتاه در داخل موتور از محافظ استفاده می شود . این محافظ گاها"فیوز شیشه ای است كه جریان نامی آن متناسب با جریان دستگاه انتخاب می گردد ودر موارد دیگر از اورلود بعنوان محافظ استفاده می شود. با عبور جریان بیش از حد از وسیله وبوجود آمدن گرمای زیاد اورلود بطور خودكار عمل كرده وجریان را قطع می كند وبا سرد شدن مجدد وسیله (موتور ) جریان بر قرار وموتور به حركت در می آید .

عوامل تحریك كننده اورلود در كولر عبارتنداز: نیم سوز بودن موتور- خارج نشدن سیم پیچ استارت از مدار (عمل نكردن كلید گریز از مركز )-سفت بودن تسمه - گریپاژ بودن یاتاقان ها -بسته بودن دریچه هوای كولر ودر نتیجه آن تراكم هوای داخل كه گردش فن را مشكل می سازد-در یك امتداد نبودن پولی ها . كلیه موارد مذكور می بایست مورد به مورد بر رسی گردد تا مشكل اصلی شناسایی وعیب بر طرف شود.

عیب24- آب كولر سر ریز می شود.

رفع عیب24- این مشكل می تواند به تنظیم نبودن فلوتر مربوط باشد. همچنین سوراخ شدن گوی پلاستیكی شناور سبب می شود گوی پر از آب شود وبه ته آب تشتك رود ، در نتیجه آب بیش از حد وارد كولر شده وسر ریز می كند در این صورت می بایست شناور تعویض شود.

عیب25- هنگام كار كولر قطرات ریز آب وارد محیط می شود.

رفع عیب25- شلینگ پاره شده وآب بداخل پره های تور بین پاشیده می شود.آب از طریق پوشال وتسمه بداخل فن ریخته می شود.

 
برچسب ها: آموزش نصب کولر آبی، نحوه راه اندازی کولر آبی، نحوه وصل کردن برق کولر آبی، خرید و قیمت کولر آبی، رفع عیب کولر آبی،
ارسال توسط Aghaye nikpour
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ