اجرای تاسیسات و لوله کشی
اجرای انواع لوله کشی (آب وفاضلاب,موتورخانه,گرمایش از کف,شوفاژ,و...)./رفع هرگونه نم درساختمان و بنایی

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 3 خرداد 1395

پرتاب زیاد ذرات آب به بیرون

علت احتمالیچگونگی

جریان آب به برج را تا میزان مشخص شده

در شرایط طراحی کاهش دهید

پمپاژ بیش از حد آب

جرم یا ماده خارجی در سیستم آب زیاد است

علت احتمالیچگونگی
عملیات کنترل کیفی آب ایراددستگاه های سختی گیر بازدید شود

فن در جهت عکس دوران می کند.

علت احتمالیچگونگی
ترتیب فازها غلط است.

نسبت به جابجایی دو سیم ازسیم های اتصالی به موتور اقدام کنید

موتور فن شروع به کا نمی کند

علت احتمالیچگونگی
ولتاژ کمولتاژ نوشته شده روی پلاک موتور را با ولتاژ پایانه موتور مقایسه کنید
وجود مدار باز در سیم پیچیسیم پیچی استاتور موتور را با اهم متر چک کنید تا مدار بازی وجود نداشته باشد
نرسیدن برق به موتوررسیدن برق به موتور را چک کرده هرگونه اشتباهی در اتصالات بین تابلوی کنترل و موتور را چک کنید
اتصالات راه انداز موتور و مدار کنترل را چک کنید
چرخدنده ( گیربکس) مشکل دارد.از طزیق تابلوی کنترل، رسیدن برق به موتور را قطع نمایدو چرخدنده (گیربکس) را برای یافتن این مشکل بازدید کنید.

صدای غیر عادی موتور

علت احتمالیچگونگی
برق سه فاز به موتور نمی رسدرسیدن برق به موتور را چک کنید
سر سیم های برق به موتور اشتباه متصل شده اند
اتصالات موتور را مطابق با نقشه کشی چک کنید
اتصالات موتور را مطابق با نقشه کشی چک کنید
جریان برق متعادل نیستولتاژ و جریان هر سه خط را چک کنید و اگر لازم است آنها با اصلاح نماید
فاصله هوایی یکنواخت نیستیاتاقان ها و تماس های تکیه گاهی را کنترل کرده نسبت رفع عیب آن اقدام کنید
بلبرینگ ها اشکال دارندموتور را بازدید و بلبرینگ های خراب را تعویض کنید
محور روتور تاب برداشته است.نسبت به تاب گیری و یا تعویض آن اقدام کنید
فن خنک کننده اشکال دارد.نسبت به تعمیر و یا تعویض آن اقدام کنید.

موتور داغ می کند

علت احتمالیچگونگی
ولتاژ کم است و یا متعادل نیست

مقدار ولتاژ و جریان هر سه خط را مطابق با مقادیر نوشته شده روی پلاک موتور کنترل کنید و

نسبت و به رفع عیب اقدام نماید

موتور تک فاز یا دو فاز شده استولتاژ در ترمینال ورودی به موتور و خروجی از تابلوی کنترل با چک کرده ، نسبت به اصلاح آن اقدام کنید
دور موتور صحیح نیست.ولتاژ در ترمینال ورودی به موتور و خروجی از تابلوی کنترل با چک کرده ، نسبت به اصلاح آن اقدام کنید
تهویه ضعیف استموتور را تمیز کرده و شکاف های تهویه هوا را چک کنید و اجازه دهید تهویه کافی در اطراف موتور موتور انجام پذیرد
محور روتور تاب برداشته استنسبت به تعمیر و یا تعویض آن اقدام کنید
چرخدنده ( گیربکس) مشکل دارد.از طریق تابلوی کنترل ، رسیدن برق به موتور را قطع نماید و چرخدنده (گیربکس) را برای یافتن این مشکل بازدید کنید
بلبرینگ قسمت های مختلف اشکال دارندنسبت به بازدید و تعویض بلبرینگ های خراب اقدام کنید
محور روتور تاب برداشته استنسبت به تعمیر و یا تعویض آن اقدام کنید
روتور به داخل شکاف استاتور سائیده می شودموتور را بازدید و نسبت به رفع عیب آن اقدام کنید

موتور به سرعت لازمه و حداکثر خود نمی رسد

علت احتمالیچگونگی

ولتاژ در ترمینال ورودی بهموتور بسیار پایین است

ولتاژ در خروجی تابلوی کنترل را چک کرده، نسبت به اصلاح آن اقدام کنید.

صدای غیر عادی گیربکس

علت احتمالیچگونگی

بلبرینگ ها اشکال دارد

نسبت به بازدید و تعویض بلبرینگ های خراب اقدام نمائید

دنده های گیربکس اشکال دارد

نسبت به بازدید و یا تعویض دنده های خراب اقدام نمائید

فن صدا می کند

علت احتمالیچگونگی

پیچ های تیغه ها شل شده اند

نسبت به بازدید و آچار کشی پیچ ها اقدام کنید

ارتعاش غیر عادی در حرکت فن وجود دارد

علت احتمالیچگونگی

فن اشکال دارد

1-روی تیغه ها را از زوائد پاک کنید

2-نسبت به بازدید و آچار کشی پیچ ها اقدام کنید

3-شیب تیغه های فن ر چک کنید

4-بالانس بودن فن را چک کنید

قسمت های مکانیکی و نگهدارنده ها اشکال دارند.

1-پیچ و مهره را در تمام قسمت های مکانیکی و نگهدارنده ها محکم کنید

2-قسمت های مکانیکی و نگهدارنده ها را از نظر ترک یا شکستگی بازدید و

نسبت به رفع عیب آن اقدام کنید

موتور و یا گیربکس اشکال دارند

سیستم را از موتور و گیربکس جدا کرده و آن را روشن کنید، اگر موتور و

گیربکس هنوز ارتعاش دارند نسبت به بازدید و رفع عیب آن ها اقدام کنی

برچسب ها: عیب یابی و رفع عیب برج خنک کننده، قیمت برج های کننده، تعمیر برج های خننک کننده،
ارسال توسط Aghaye nikpour
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ